top of page
Katrine Marcal.png

Katrine Kielos-Marçal

Katrine Marçal är verksam som hyllad författare och jounalist, bland annat skriver hon för Dagens Nyheter. Lagercrantz Agency representerar de svenska rättigheterna för uppmärksammade och uppskattade Att uppfinna världen

FÖRLAG 

Mondial

TITLAR

bottom of page