top of page
391682.jpg

Carl Finnborg

Carl Finnborg är aktuell med den svindlande berättelsen Livvakten Carl - Kampen mot mig själv på Bazar Förlag. Carl är specialist inom personlig säkerhet, främst med rådgivning i komplexa ärenden. Han hjälper även myndigheter, organisationer och företag genom sina föreläsningar och sitt nätverk av experter.

FÖRLAG

Bazar

TITLAR

bottom of page