top of page
Maria-Strannegard.jpg

Maria Strannegård

Maria Strannegård är fil. dr i etnologi och disputerade 2009 vid Lunds universitet på en avhandling om hur de ekonomiska intressen som finns i det känslomässiga och annorlunda tar sig uttryck i hotellvärlden. Sedan dess har hon omväxlande arbetat både inom och utom den akademiska sfären. Hon bor i Stockholm tillsammans med sin man Lars och deras två barn Stella och Ruben.

FÖRLAG 

-

TITLAR

bottom of page